Dr n. med. Maciej Mądry

Godziny przyjęć
Środa

16:00-18:00

W roku 2006 ukończyłem Pomorski Uniwersytet Medyczny. Po odbyciu stażu podyplomowego rozpocząłem pracę i szkolenie specjalizacyjne na Oddziale Ortopedyczno-Urazowym Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze obecnie Klinicznym Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, gdzie pracuję do dzisiaj.

W roku 2014 uzyskałem tytuł specjalisty w ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

W 2019 roku rozpocząłem pracę jako asystent w Katedrze Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie prowadzę pracę dydaktyczno – naukową.
W grudniu 2018 roku otworzyłem przewód doktorski na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym pod kierunkiem prof.UZ dr hab.n.med. Daniela Kotrycha na temat: „ Ocena kliniczna i radiologiczna progresji zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego po przebytej alloplastyce jednoprzedziałowej typu Oxford”.
Jestem współautorem publikacji „Epidemiologia złamań otwartych trzonów kości długich w materiale Oddziału Ortopedyczno-Urazowego w Zielonej Górze” (Chir. Narządu Ruchu Ortop. Pol., 2016; 81(1) 6-11) oraz współautorem prezentacji na kongresie naukowym “Massive bone defects – non oncological reasons” Lizbona – Portugalia 2019.

W codziennej praktyce zajmuję się leczeniem zachowawczym i operacyjnym złamań i innych urazowych uszkodzeń narządu ruchu. Szczególnie interesuje się problematyką leczenia chorób stawu łokciowego, nadgarstka i ręki oraz allopastyką stawu kolanowego oraz biodrowego. Systematycznie podnoszę swoje umiejętności i kompetencje zawodowe poprzez udział w licznych szkoleniach, kursach i konferencjach, tak krajowych jak i zagranicznych.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego (PTOiT), Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki oraz Federacji Europejskich Towarzystw Chirurgii Ręki (FESSH).

Lista kursów, szkoleń i konferencji z moim udziałem:

2020.02.12-15 FESSH ACADEMY Budapeszt, Węgry
2019 XII International Poznan „Course in Upper Extremity Surgery” Poznań
2019.04.12-13 IBRA International Conference „All we know about radius” Praga, Czechy
2019.10.04-05 10th International Symposium Knee Arthroplasty, Kraków
2019.11.14-15 Masterclass Chellenges in treatment lower limb fractures, Warszawa

2018 Kurs ONKO-ORTOPEDIA.ONKOLOGIA NARZĄDU RUCHU. SZCZECIN

2018 SYMPOZIUM 360 STOPNI WOKÓŁ ORTOPEDII, SEROCK

2018 XI INTERNATIONAL POZNAN COURSE IN UPPER EXTREMITY SURGERY, POZNAN

2018 MASTERCLASS CHALLENGES IN KNEE ARTHROPLASTY, ŁÓDŹ

2018 INSTRUCTIONAL COURSE IN HAND SURGERY 7.3, Tendon Injury, Paralysis, Rehabilitation, MANCHESTER, Wielka Brytania

2018INSTRUCTIONALCOURSEINHANDSURGERY7.4, Fracture, Joint Injuries, Arthritis MANCHESTER, Wielka Brytania

2018 IBRA Advanced Course – From the Finger Tip to the Wrist – Internal Fixation of the Hand, POZNAN

2017 IBRA MASTER TRAINING COURSE”REALISTIC TREATMENT OF WRIST AND ELBOW FRACTURES”BASEL,SZWAJCARIA

2017 IX ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII RĘKI,KRAKÓW

2017 MASTERCLASS’UPPER LIMB’ WARSZAWA

2017 “HAND SURGERY: OSTEOSYNTHESIS AND RECONSTUCTIONS” POZNAN

2016 AOTRAUMA MASTER COURSE”WRIST TRAUMA WITH ANATOMICAL SPECIMENTS,GRAZ,AUSTRIA

2016 IBRA INTERNATIONAL CONFERENCE’ALL AROUND THE SCAPHOID’,PRAGA, CZECHY

2016 7 ZJAZD IPFAS, JURATA

2015’OXFORD PARTIAL KNEE INSTRUCTIONAL COURSE’,OXFORD,UK

2015 “DNI ORTOPEDYCZNE’PTOITR KALISZ

2015 “AOTRAUMA REGIONAL COURSE – ADVANCED PRINCIPLES OF FRACTURE MANAGEMENT” WARSZAWA

2015 “8TH INTERNATIONAL POZNAN COURSE IN UPPER EXTREMITY SURGERY” POZNAN

2014 “AOTRAUMA COURSES – PELVIC AND ACETABULUM” GRAZ, AUSTRIA

2014 “15TH EFORT CONGRESS” LONDYN, Wielka Brytania

2013 “AOTRAUMA ADVANCED COURSE – FOOT AND ANKLE” GRAZ, AUSTRIA

2013 “7 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII REKI” LODZ

2011 “REUMOORTOPEDIA” OTWOCK

2013 “ADVANCES IN ORTHOPAEDICS AND TRAUMATOLOGY” WARSZAWA
2013 “ZABURZENIA METABOLIZMU TKANKI KOSTNEJ” OTWOCK

2012 “AOTRAUMA – HAND COURSE” GRAZ, AUSTRIA

2012 “13TH EFORT CONGRESS” BERLIN, Niemcy

2012 “CHIRURGIA KOLANA” OTWOCK

2012 “ZAPALENIA KOSCI I STAWOW” OTWOCK

2012 2ND WRIST SURGERY COURSE,KRAKOW

2011 “WADY STÓP” OTWOCK

2011 “ZDROWIE PUBLICZNE” ZIELONA GORA

2011 “CHIRURGIA KRĘGOSŁUPA” POZNAN

2011 “1TH INTERNATIONAL WRIST COURSE” KRAKOW

2011 AKADEMIA CHIRURGII ORTOPEDYCZNEJ, WARSZTATY CHIRURGII STAWU SKOKOWEGO, WARSZAWA

2010 “DYSPLAZJA STAWU BIODROWEGO” POZNAN

2010 “MEDICAL TAPING CONCEPT” KRAKOW

2010 “38 ZJAZD PTOITR” WARSZAWA

2010 “AOTRAUMA COURSE – PRINCIPLES IN OPERATIVE FRACTURE MANAGEMENT” BIALYSTOK

2010 ’MIKROCHIRURGIA’ POZNAN

2009 FESSH XIVTH CONGRESS,POZNAN

2009 “NOWOCZESNE ZAGADNIENIA OSTEOSYNTEZY” WARSZAWA

2009 “GRUŹLICA NARZĄDU RUCHU” WARSAW

2009 “Choroba zwyrodnieniowa stawów” POZNAN

2009 “ONKOLOGIA NARZĄDU RUCHU” SZCZECIN

2009 16TH SICOT TRAINEES’MEETING,KOLOBRZEG

2008 “HAND SURGERY AND RECONSTRUCTIVE HAND SURGERY” POZNAN

2008 “WPROWADZENIE DO SPECJALIZACJI Z ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZADU RUCHU” WARSZAWA

2008 AO COURSE PRINCIPLES IN OPERATIVE FRACTURE MANAGEMENT,GDYNIA

Usługi
Porada ortopedyczna z badaniem USG
Wskazówki dla pacjenta
  1. Proszę zabrać wszystkie wyniki badań obrazowych (RTG, USG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, scyntygrafia).
  2. Proszę zabrać wszystkie karty informacyjne dotyczące leczenia ortopedycznego (pobyt w szpitalu, konsultacje w poradni, karta informacyjna z ambulatorium/SOR) oraz, jeśli pacjent leczy się z powodu innych chorób, także dokumentację dotyczącą tego leczenia.
  3. Listę przyjmowanych przez pacjenta leków wraz z dawkowaniem.

Proszę pamiętać, że w trakcie wizyty odbędzie się badanie pacjenta wymagające zdjęcia ubrania (spodnie, koszula). Warto więc założyć bieliznę, w której pacjent będzie czuł się komfortowo i swobodnie.

Pacjentów o ograniczonej sprawności, poruszających się o kulach lub na wózku inwalidzkim prosimy o zgłoszenie tego faktu podczas rejestracji.

W razie dodatkowych pytań dotyczących przygotowania do wizyty lub jej przebiegu, proszę o kontakt z rejestracją.

Certyfikaty