Lek. Paulina Myśliwiec

Godziny przyjęć
Czwartek

15:30-19:00

Lekarz, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w 1999 roku.

Tytuł specjalisty z zakresu onkologii klinicznej uzyskała w 2008 roku.

Od roku 1999 pracuje w Szpitalu w Zielonej Górze.

Specjalizuje się w zakresie chorób nowotworowych osób dorosłych.

Członek Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (PTO) i Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (PTOK).

Regularnie uczestniczy w konferencjach edukacyjnych polskich i międzynarodowych towarzystw onkologicznych.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem następujących schorzeń:

  • Nowotworów piersi
  • Nowotworów układu pokarmowego (żołądka, jelita, przełyku)
  • Nowotworów płuca i opłucnej
  • Nowotworów ginekologicznych ( jajnika, trzonu macicy i szyjki macicy)
  • Nowotworów urologicznych (nerki, prostaty, pęcherza moczowego)
  • Mięsaków tkanek miękkich i kości
  • Czerniaka skóry i błon śluzowych
  • Nowotworów neuroendokrynnych
  • Objawów ubocznych i powikłań prowadzonej terapii onkologicznej

Onkologia jest dziedziną pasjonującą, różnorodną, interdyscyplinarną i stale dynamicznie się rozwija.

Rolą onkologa klinicznego jest integracja wszystkich metod leczenia przeciwnowotworowego - planowanie i koordynacja leczenia chirurgicznego, radioterapii i terapii systemowej (chemioterapia, leczenie biologiczne).

Onkolog kliniczny pełni kluczową rolę w procesie diagnostyczno-terapeutycznym pacjenta z chorobą nowotworową.

Usługi
Wizyta