Lek. Katarzyna Wakulińska

Godziny przyjęć
Poniedziałek

11:30-17:30

Czwartek

9:00-14:30

Studia: Akademia Medyczna (obecnie Uniwersytet Medyczny) w Poznaniu, rok ukończenia - 2002

Staż podyplomowy - WSSPZOZ w Nowej Soli, tamże rozpoczęcie specjalizacji z chorób wewnętrznych - praca do 2009

2009-2011 Oddział Chorób  Wewnętrznych ZOZ MSWIA w Zielonej Górze.

2010 rok - uzyskanie tytułu specjalisty w chorobach wewnętrznych

2011 - rozpoczęcie specjalizacji z diabetologii

2011-2012 Oddział Chorób Wewnętrznych w Krośnie Odrzańskim (ordynator oddziału)

Od 2012 - Poradnia Diabetologiczna w Przychodni Lekarskiej CONSILIUM

2013 - uzyskanie tytułu specjalisty diabetologa

Dodatkowe kwalifikacje: certyfikat Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego potwierdzający umiejętności w zakresie leczenia osobistymi pompami insulinowymi oraz certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie wielodyscyplinarnego postępowania z pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej

Zainteresowania zawodowe: cukrzyca, stan przedcukrzycowy, insulinooporość, otyłość i choroby dietozależne

Członek Towarzystwa Internistów Polskich i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Usługi
Wizyta pierwszorazowa
Wizyta kontrolna
Wskazówki dla pacjenta
  1. Wyniki badań laboratoryjnych, szczególnie te, na podstawie których rozpoznano cukrzycę, a także HbA1C, kreatynina
  2. Karty leczenia szpitalnego, wyniki konsultacji lekarzy innych specjalności, szczególnie okulisty, kardiologa, neurologa
  3. Glukometr i zeszyt samokontroli

Na wizycie będzie możliwość oznaczenia, na życzenie pacjenta, poziomu cukru glukometrem (w cenie wizyty) oraz poziomu HbA1c testem do szybkiej diagnostyki (płatne dodatkowo przed wizytą - koszt 35 zł).

Certyfikaty

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego potwierdzający umiejętności w zakresie leczenia osobistymi pompami insulinowymi oraz certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie wielodyscyplinarnego postępowania z pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej